On-line nakupovanie naprieč EÚ sa mení. Pravidlá schválil Európsky parlament