Mr Jump je dostupný aj na Google Play. Zo 168 miliónov pokusov prešlo hru len 673 hráčov