Mozilla zistila v štúdii vážne bezpečnostné nedostatky aplikácií v Obchode Play