Nová Mozilla Firefox 16 Beta ponúka mód na čítanie a tlačidlo zdieľania