Motorola moto g stylus 5G: Stredná trieda so stylusom a podporou 5G