Moto Camera je nová aplikácia od Lenova. Prináša super možnosti pre telefóny Moto