Žiadne odpočúvanie sa nekoná. Štát pre koronavírus bude monitorovať občanov