Železnice testovali kvalitu internetového pripojenia aplikáciou MobilTest