Ako pretaviť potreby klienta do bankovej aplikácie