Vodiči používajú telefóny stále častejšie, aj napriek zvýšeniu pokút