Poznáme najviac lenivú krajinu na svete. Je ňou Slovensko?