Počet pacientov využívajúcich mobilné aplikácie zamerané na zdravie rastie