Študent sľubuje 500 eur za účasť v kolektívnej žalobe proti Facebooku