Android aplikácia Markers: Načrtnite si svoje prvé obrázky v elektronickej podobe