Aplikácia zobrazujúca mapu šírenia koronavírusu obsahuje malvér