Skontrolovali ste si telefón? Nebezpečné aplikácie sťahujú ľudia denno-denne