Pozor: malvér Lucy pýta výkupné a pridáva šifrovanie súborov