Samsung začal s produkciou najnovších čipov 12 GB RAM