LG Specialist X: Mid-range zariadenia so špecifickými funkciami