Lenovo Tech World 2017: Nový hlasový asistent aj rozšírená realita