Lenovo IdeaPhone K900: Objavili sa výsledky benchmarku nového smartfónu