Koronavírus: Ako štát nakladá s údajmi od operátorov