Naprieč EÚ sa prepoja všetky sledovacie aplikácie na COVID-19