Nová európska smernica a jej zámer zrušiť dnešnú podobu uverejňovania diel na internete