Slovensko.Digital prináša aplikáciu na zápis konečného užívateľa výhod