S každým ďalším používateľom na Facebooku nás spája v priemere 3,5 človeka