Ešte jedno malé pozastavenie nad novým Kódexom elektronickej komunikácie