Google vďaka novému algoritmu zmenší všetky JPEG obrázky o 35%