Jamie Oliver vyskúšal pri príprave jedál Google Glass