iRobot Roomba 980: Teraz účinnejšia, efektívnejšia a s lepšou aplikáciou