iRobot predstavil nové modely vysávačov. Vybavil WiFi aj aplikáciou