iOS 18 dokáže nahrávať hovory, prepisovať ich a dokonca vytvorí aj krátke zhrnutie