ZSSK Ideme vlakom: Pilotná prevádzka nového predajného systému a mobilnej aplikácie