Intel, Qualcomm, Broadcom a ďalšie spoločnosti ukončili spoluprácu s Huawei