Incredible HD je HTC Vigor pre Verizon. Poznáme parametre (dohady)