Československá Android aplikácia iDoklad – fakturácia do vrecka