Huawei mal výborný rok. Predaje zvýšil o viac ako 40 % a zaznamenal viacero míľnikov