Apple sa v USA pokúša o zastavenie predaja 29 HTC zariadení