HTC Deluxe DLX: Medzinárodná verzia HTC Droid DNA na tlačových fotografiách