Výhernou aplikáciou súťaže spoločnosti HTC zameranej na platformu Google Android je „emhade“