V roku 2017 sme na mobilné aplikácie minuli takmer 50 miliárd eur