O2 vykázalo v treťom štvrťroku nárast zákazníckej bázy aj výnosov