Pani, ktorá šírila hoax, sa ospravedlnila. Jeho šíreniu to ale nezabránilo