Prvý mobilný hovor bol uskutočnený presne pred 50 rokmi