Rossignol a PiQ predstavili prvú inteligentnú lyžu na svete