Netflix, Disney+ a HBO Max sa spoja. Chcú priniesť “revolúciu”