S GoTenna môžete posielať správy aj mimo mobilnú sieť