Google Measure spraví s pomocou ARCore z telefónu inteligentné pravítko