Google Maps dostáva funkciu zobrazovania semaforov