Google Files Go: Aplikácia je teraz rýchlejšia a bezpečnejšia